Obec Dolní Hořice

Horní a Dolní Hořice

 

                                                                        

                             
       Na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny, severovýchodně od města Chýnova na okraji přírodního parku Polánka za kopcem zvaným Pacova hora leží Dolní a Horní Hořice. Pýchou tohoto kraje je známá Chýnovská jeskyně.Byť leží na katastru Hořic , jméno nesou po více známém Chýnově.V roce objevení se jmenovali Chejnovské, o pár let se jí říkalo Malovaná, krátce i Hořická. Byla objevena roku 1863 při práci v lomu, kdy jednomu z lamačů spadlo do pukliny ve skále kladivo. Po úpravách roku 1868 se stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území České republiky.
       První zmínka o vsi Dolní Hořice pochází z roku 1403. první známý muž, který se psal z Hořic byl jistý Mikuláš, předek českého rodu Hořických z Hořic, který tu postavil panské sídlo. Tvrz kdysi stávala v místech, kde se dodnes říká „Na hrádku“ , na mírném vršku naproti hostinci. Z toho prý vedla dřevěná pavlač, která obě budovy spojovala.Pozdější tvrz byla postavena v hospodářském dvoře a do dnešních dnů se z ní dochovala část klenutého přízemí.V odhadu z roku 1721 se uvádí jako patrové kamenné stavení , z části používané jako sýpka a po roce 1945 sloužila výhradně k hospodářským účelům..O sedm let starší popis ji uvádí jako patrové stavení pokryté šindelem, s kaplí ,dvěma pokoji a kabinetem.Rod Hořičtí z Hořice zanikl v 16. století. Tento rod měl v erbu rozpůlený štít, v jehož pravé polovině bylo „polotrojčaří“- tři šikmé pruhy, v klenotu pak orlí křídlo, rovněž kolmo dělené, s pruhy v jeho levé polovině. Další zprávy se objevují až v polovině 16. století, kdy po smrti Petra Smrčky z Mnichu 1558 zdědil je syn Jan starší jeho synové Petr Mikuláš Jiřík a Adam .Ti prodali Hořice v roce 1589 staršímu Oldřichu Smrčkovi je tvrz zmiňována jako obnovená a připojena k jeho radenínskému panství. Za českého stavovského povstání v letech 1618- 1620 se Jiří Smrčka postavil proti králi Ferdinandovi II. a za trest jeho hořický statek propadl královskému panství. Po jeho smrti se Hořice dostaly ho rukou Václava Smrčky a ten je prodal Johance Kateřině Paradiesové, rozené z Tamberka ,která je spojila se statkem Černovickým.Po ní Hořice držel její bratr Vilém z Tamberka a pak jeho syn Maxmilián a toho syn Václav Vilém po něm dědila Marie Eleonora Ranata de Lasaga prodala Hořice Kryštofu Karlu Voračickému z Paběnic. Roku 1727 zboží získala koupí od jeho syna Kryštofa Norberta, Eleonora z Caretto- Millesimo, od které je roku 1747 odkoupil Josef ze Schwarzemberga a připojil je k Chýnovu u kterého pak zůstalo dalších 200 let. Horní Hořice ves u Dolních Hořic k nímž příslušel kmecí dvůr a roku 1589 celá ves sdědil je po otci Bohuslav Smrčka ze Mnichu a 1595 prodal je Jiříkovi z Mnichu.Později sdílela obec stejné osudy s Dolní Hořicí.
        V dnešních Dolních Hořicích skládajících se z dvanácti částí žije 400 obyvatel. V obci je zřízen obecní vodovod, byla provedena plynofikace až do části Horní Hořice. Dominantou návse je škola opravena za pomoci státní dotace na bytové jednotky.Nachází se zde prodejna Jednoty se smíšeným zbožím , hostinec a dále budova obecního úřadu. Na návsi vedle čekárny se pyšní nová zvonice .Obcí protéká potok , který teče od Hartvíkova . Na společenském dění v obci se nejvýrazněji podílejí hasiči ,dále jsou zde sdruženi myslivci a včelaři.Sbor dobrovolných hasičů je téměř v každé místní části a čítá od 15-45 členů.Chloubou sboru je nový hasický vůz zakoupený v roce 2007.

Dnes je: 24.09.2017

Svátek slaví: Jaromír

Aktuality

Dolnohořický zpravodaj

V dubnu bylo vydáno 1.číslo Dolnohořického zpravodaje, který Vám bude každé čtvrtletí doručen do schránky a informovat Vás o dění v naší obci.Přivítáme rádi Vaše postřehy, dotazy a náměty jak kladné , tak i záporné .Nenechte si pro sebe co se Vám v okolí líbí či nelíbí a podělte se o to s ostaními  e-mail:redakcedh@seznam.cz , nebo písemně na adresu obce.


Rozpočtový výhled na rok 2016-2018
více
Závěrečný účet Obce Dolní Hořice za rok 2016
více
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Rozpočtové opatření č. 4/2017
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č. 250/2000 Sb., v aktuálním znění
více
Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce dne 31.5.2017
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle zákiona č. 250/2000 Sb., v aktuálním znění.
více
Rozpočtové opatření č. 5/2017
více
Pozvánka na koncert v Poříně
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle zákiona č. 250/2000 Sb., v aktuálním znění.
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Zápis č. 13 ze zasutpitelstva obce 20.7.2017
více
KPÚ Kladruby - oznámení o ustanovení opatrovníka
více
Volby 2017
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
KPÚ Kladruby - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků
více
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - návhr opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Malá kapela Hořičanka

Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (66%)
66%
Ne
odpověď Ne (34%)
34%