Obec Dolní Hořice

Pořín


                                                                                                                                                                             
      První zprávy o Pořínu pocházejí ze 14. století. Název Pořín vznikl odvozením od jména Póra- Porův dvůr z toho Pořín. Okolí Pořína v první polovině 14. století pravděpodobně patřilo pánům z Hradce. Pořín patřil k Hrádku, stejně jako Radostovice a Nové Dvory. Vycházíme ze zápisů urbáře rožmberského, v němž se uvádí, že se k Hrádku též počítá hora Poříčská, hora Křečská a les Tuhonín, Křeč a další vesnice. Po smrti Oldřicha z Hradce roku 1354 si bratři rozdělili dědictví. Kolem roku 1363 prodali Hrádek s Křečí a okolí pánům z Rožmberka. Roku 1374 se o dědictví po svém otci Petrovi z Rožmberka rozdělili bratři Petr, Oldřich a Jan z Rožmberka. Během 15. století nemáme o historii Pořína žádné zprávy. Pořín patřil pod panství Pacov, ale jakým způsobem se dostal do vlastnictví majitelů Pacova není známo. V roce 1401 získává Pacov rod Malovců koupí od Hynka Luxy z Čechtic a drží jej do roku 1528. Roku 1550 koupil Pořín a další vesnice Oldřich Španovský z Lisova. 1553 prodává Pořín s Radostovicemi Oldřichu Smrčkovi, pánovi na Radeníně. Tímto se Pořín oddělil od Pacova. Pořín se dostává pod panství Radenín, které bylo v držení rodu Smrčků z Mnichu. Rod Smrčků drží též panství Hroby i obojí Hořice. 1760 panství koupil Leopold Kolovrat Krakowský a připojil jej ke Hrobům.
      Významným kulturním počinem bylo založení kostelů a škol. V Poříně je kostel datován kolem roku 1719 a založení školy v roce 1854. Přínosem pro celou oblast byla výstavba českomoravské příčné železniční dráhy Tábor- Pelhřimov- Horní Cerekev. Provoz byl zahájen slavnostní jízdou 15. listopadu 1888. Na této dráze byly postaveny kolem Chýnova čtyři kamenné mosty, neboť prochází kopcovitým terénem Českomoravské vysočiny. První z nich je u Dobronic, druhý mezi Chýnovem a Kloužovicemi, tento je zvláštní tím, že není rovný, ale vede do oblouku. Třetí vede přes údolí Močítka a je největším kamenným mostem v Čechách. Další most je za Pořínským  vlakovým nádražím a pod ním protéká Lejčkovský potok.
       Pořín je jednou z dvanácti části obce Dolní Hořice s územně největším katastrem. Ve vsi se nachází kostel svatého Bartoloměje.

Dnes je: 19.01.2019

Svátek slaví: Doubravka

Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Upozornění na šetření pitnou vodou
více
Rozpočtové opatření č. 6/2018
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Nedostatečně určitě idetifikovaní vlastníci
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 7/2018
více
Nabídka Pozemkového úřadu k pronájmu pozemků k.ú. Kladruby a k.ú. Lejčkov
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Oznámení o zveřejnění dokumentu Obce Dolní Hořice dle z.č.250/2000 Sb. v aktuálním znění
více
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
více
Návrh rozpočtu 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 9
více

Nabídka pracovní příležitosti


Schválený rozpočet pro rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019 v souvislosti s obnovou katastrálního operátu v k.ú. Chotčiny.
více
21.vydání Dolnohořický zpravodaj
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (64%)
64%
Ne
odpověď Ne (36%)
36%