Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019

Schválený rozpočet pro rok 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 10

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

21.vydání Dolnohořický zpravodaj

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 1 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výzva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Veřejná vyhláška

Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Rozpočtové opatření č. 3 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018

Veřejná vyhláška

Rozhodnudí státního pozemkového úřadu

Rozpočtové opatření č. 4 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Schválený závěrečný účet obce Dolní Hořice za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 6 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka