Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Schválený rozpočet pro rok 2020

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Závěrečný účet za rok 2019

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

MŠ - informace k zápisu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020

Dražební vyhláška

23. vydání Dolnohořický zpravodaj

22.vydání Dolno Hořický zpravodaj

Závěrecný účet - DSO Mikroregion

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka