Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Schválený rozpočet pro rok 2020

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

MŠ - informace k zápisu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020

23. vydání Dolnohořický zpravodaj

22.vydání Dolno Hořický zpravodaj

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Svoz kovových obalů společně s nápojovými kartony a plasty

Oprava sportoviště v Mašovicích

DSO Sompo . Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

DSO Sompo - Střednědobý výhled DSO SOMPO na roky 2020

DSO Sompo - Schválený rozpočet na rok 2020

DSO Sompo - Rozpočtové opatření č.3-2019

Rozpočtové opatření č. 3-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 4-2020

Rozpočtové opatření č. 5-2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 2020 ze dne 1. října 2020

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Návod jak doma "vyležet" covid

COVID-19 - informace a doporučení

Návrh rozpočtu pro rok 2021

ROZHODNUTÍ - stavební povolení veřejnou vyhláškou

Rozpočtovné opatření č. 6-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

COVID - 19 Leták - omezeni

Určení hranic pozemků kú. Nové Dvory

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka