Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Schválený rozpočet pro rok 2020

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

MŠ - informace k zápisu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020

23. vydání Dolnohořický zpravodaj

22.vydání Dolno Hořický zpravodaj

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Oprava sportoviště v Mašovicích

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 2020 ze dne 1. října 2020

Zápis ze dne 26. 11. 2020

Rozpočet Obce Dolní Hořice na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 8-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Leták - Ombudsman

Rozpočtové opatření č. 1-2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: Kladruby - Lejčkov

Vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích - Poplatek ze psů - Poplatek z pobytu - Poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného

Výroční zpráva 2020

Harmonogram svozu odpadů 2021

Informace pro veřejnost
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí

Nový systém svozu odpadů
Od 1.4. 2021 se bude zavádět nový systém svozu odpadů v obci.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu - Dolní Hořice - Mašovice

Vybavení pro KD v Dolních Hořicích

Oprava hřbitovní zdi v Hartvíkově

Obnova povrchu komunikace Dolní Hořice - Mašovice úsek 1

Sčítání 2021 - informace

Obnovení provozu spojů VLD a ŽD od 12. 4. 2021
V souladu s usnesením krizového štábu Jihočeského kraje dojde od pondělí 12. 4. 2021 k plnému obnovení provozu spojů veřejné linkové a železniční dopravy Jihočeského kraje.

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka