Aktuality
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024
Schválený rozpočet pro rok 2020
Zveřejňování dokumentů SDO Sompo
Nařízení města Tábora
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření 1/2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství
rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů
MŠ - informace k zápisu
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019
rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020
23. vydání Dolnohořický zpravodaj
22.vydání Dolno Hořický zpravodaj
Oprava sportoviště v Mašovicích
Zápis ze dne 26. 11. 2020
Rozpočet Obce Dolní Hořice na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 8-2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Rozpočtové opatření č. 1-2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích - Poplatek ze psů - Poplatek z pobytu - Poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného
Výroční zpráva 2020
Harmonogram svozu odpadů 2021
Informace pro veřejnost
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nemovitostí
Nový systém svozu odpadů
Od 1.4. 2021 se bude zavádět nový systém svozu odpadů v obci.
Vybavení pro KD v Dolních Hořicích
Oprava hřbitovní zdi v Hartvíkově
Obnova povrchu komunikace Dolní Hořice - Mašovice úsek 1
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2020
Zápis č. 12 ze dne 25.2.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Rozpočtové opatření č. 2-2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Zveřejnění informací týkajících se Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023, Závěrečného účtu DSO SOMPO 2020 na úřední desce obce, městysu a měst
Schválený závěrečný účet za rok 2020 - Mikroregion VENKOV
Oprava místní komunikace v Dolních Hořicíh
Zápis č. 13 ze dne 27.5.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rozpočtové opatření č. 4/2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
Dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Informace o výluce Chýnov - Obrataň
Smlouva o návratné finanční výpomoci

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka