Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 8 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 9 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Schválený rozpočet pro rok 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 10 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb

Rozpočtovné opatření č. 11/2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Vyhláška 2/2019

Závěrečný účet za rok 2019

Zápis č. 7 z 5.12.2019

Zápis č. 8 z 16.12.2019

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mimořádné opatření

UV o vyhlášení Nouzového stavu ze dne 12.3.2020

Oznámení MŠ - Chýnov
Ve dnech 16. 3. 2020 až 29. 3. 2020 bude, z rozhodnutí zřizovatele, Mateřská škola Chýnov, okres Tábor uzavřena.

Opatření vlády, vztahující se ke stávajícímu vyhlášení Nouzového stavu

Dražební vyhláška

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

Informace o způsobu nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Aktuální usnesení vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ve stavu ke dni 27. 3. 2020

Úřední hodiny

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka