Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Schválený rozpočet pro rok 2020

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

MŠ - informace k zápisu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020

23. vydání Dolnohořický zpravodaj

22.vydání Dolno Hořický zpravodaj

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Oprava sportoviště v Mašovicích

Rozpočtové opatření č. 3-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Rozpočtové opatření č. 4-2020

Rozpočtové opatření č. 5-2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 2020 ze dne 1. října 2020

Rozpočtovné opatření č. 6-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Zápis ze dne 26. 11. 2020

Rozpočet Obce Dolní Hořice na rok 2021

Rozpočtové opatření č. 7-2020

Rozpočtové opatření č. 8-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Informace o výluce

Leták - Ombudsman

Rozpočtové opatření č. 1-2021

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Hartvíkov II

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Pozvánka

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: Kladruby - Lejčkov

Vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku

Vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místních poplatcích - Poplatek ze psů - Poplatek z pobytu - Poplatek za užívání veřejného prostranství - poplatek ze vstupného

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka