Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Rozpočtové opatření č. 8 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí SOMPO dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov 2020

OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - Obrataň

Návrh změny opatření obecné povahy-bobr-dálkový přístup-s.z

Rozpočtové opatření č. 9 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka