Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - Odbor dopravy

Veřejná vyhláška - Odbor doprav a silničního hospodářství

Rozpočtové opatření č. 8 2019

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí SOMPO dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Oznámení o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí SOMPO dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Nové Dvory u Pořína - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Návrh rozpočtu 2020

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka