Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Schválený rozpočet pro rok 2020

Zveřejňování dokumentů SDO Sompo

Nařízení města Tábora

Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Opatření ve veřejné dopravě
Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR): dostupné na: http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/

Rozpočtové opatření 1/2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

rozhodnutí o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů

MŠ - informace k zápisu

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019

rozhodnutí o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů 20.4.2020

23. vydání Dolnohořický zpravodaj

22.vydání Dolno Hořický zpravodaj

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený závěrečný účet za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 2-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Svoz kovových obalů společně s nápojovými kartony a plasty

Oprava sportoviště v Mašovicích

DSO Sompo . Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2019

DSO Sompo - Střednědobý výhled DSO SOMPO na roky 2020

DSO Sompo - Schválený rozpočet na rok 2020

DSO Sompo - Rozpočtové opatření č.3-2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Rozpočtové opatření č. 3-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění

Jmenování zapisovatele OVK

Oznámení o počtu a sídle vol. okrsku

Rozpočtové opatření č. 4-2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění.

Oznámení o svolání 1. zasedání volební komise

Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 

Malá kapela Hořičanka