Úřední deska

Opatření ve veřejné dopravě

Opatření ve veřejné dopravě (zajištění dopravní obslužnosti JčK v nouzovém stavu ČR):

dostupné na:

http://jikord.cz/cs/novinka/opatreni-ve-verejne-doprave/