Úřední deska

ZMĚNA ÚŘENÍCH HODIN

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. 10. 2020 dochází od 12. října 2020 00:00 hodin do 25. října 2020 do 23:59 hodin ke změně


Ú Ř E D N Í C H H O D I N

Pondělí 7:00 - 12:00 hodin
Středa 10:00 - 15:30 hodinMimo uvedené hodiny je úřad pro neobjednané klienty uzavřen.