Výroční zprávy

Výroční zpráva 2008


Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obecní úřad Dolní Hořice vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok 2008:

Za sledované období leden až prosinec roku 2008  bylo na Obec Dolní Hořice podáno celkem 0 žádostí o poskytnutí informace.

V Dolních Hořicích dne 26.1.2009