Obec Dolní Hořice

Chotčiny

   


      Ves s neobvyklým názvem Chotčiny se nachází severozápadně od obce Dolní Hořice. Její název Chotčín, Chotčin a posléze Chotčiny vznikl z ženského osobního jména Chotka a znamenal Chotčin dvůr. Podle lidové pověsti dostala ves jméno od dávného dřevěného hradu Chotčína, který stával v nedalekém lese na takzvané Jirkově skále, která je výškou 701 metrů nejvyšším bodem v okolí. Jiná pověst uvádí, že pod lesem za vsí na louce, kde se říká za Šindelářovými humny, prý kdysi stával výstavný klášter obklopen hřbitovem . V místech, kde se dodnes říká „u Dvořáků“ bylo již ve 14. století Vladycké sídlo. První zmínka o vsi pochází z roku 1399, kdy se tu připomíná Čeněk z Chotčin. V roce 1415 Prokop z Chotčin podepsal stížný list českých pánů do Kostnice proti upálení mistra Jana Husa. Roku 1443 zde žil Vykéř z Chotčin, který měl ve znaku dvě polovičaté hvězdy s pěti špicemi. V roce 1529 je zdejší tvrz označována jako pustá. V 16. století část vsi přináležela k Dolní Hořici a část měla v držení táborská obec. Její majetek v roce 1547 propadl konfiskaci a byl koupen Hynkem Čáslavem z Podolí, který tyto čtyři dvory s příslušenstvím připojil ke statku v Dubu. V roce 1666 byla ves přikoupena k chýnovskému panství, kde zůstala až do roku 1950. V roce 1884 zde byla vysvěcena nová školní budova, do které zasedlo 200 žáků.
      V současné době školní budova slouží jako veřejná knihovna a místo pro kulturní vyžití občanů.

Dnes je: 16.06.2019

Svátek slaví: Zbyněk

Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
více
Schválený rozpočet pro rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
21.vydání Dolnohořický zpravodaj
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 1 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Veřejná vyhláška
více
Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
více
Reklamační řád
více
Rozpočtové opatření č. 3 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnudí státního pozemkového úřadu
více
Rozpočtové opatření č. 4 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (63%)
63%
Ne
odpověď Ne (37%)
37%