Obec Dolní Hořice

Prasetín

 

      
          Nejstarší písemná zmínka se vztahuje k roku 1378, kdy zde žil vladyka Předboj z Prasetína.Název vesnice je odvozen z osobního jména Prasata- Prasatův dvůr .
Prasetín je v mnohém směru zajímavou osadou.Je pravděpodobné, že v roce 1413 , tu Jan Žižka získal za věrné služby královské stráži polovinu statku s poli,loukami,lesy a zahradami, který po úmrtí jakési vdovy po zemanovi Michalovi Kristýny připadl králi Václavu IV. V blízkém okolí Prasetína se našlo několik tak zvaných Žižkových podkov.Poté zboží získal Jan Hojovec.Hojovské panství bylo v 15.století prodáno a připojeno k panství pacovskému.Později se Prasetín dostal do rukou rodu Smrčků, kteří již drželi Hroby a Radenín.Roku 1577 odkoupil ves Jan Smrčka od svého bratra Petra vlasnícího Oblajovice , a připojil Prasetín k Vodici.Po jeho smrti držela zboží jeho manželka,která r.1612 potstupuje Vodici s ostaními vesnicemi Zikmundu Kunrátovi Vrchotickému z Loutkova,od něho ji po třech letech kupuje Jan Vratislav z Mitrovic, který v r.1923 získal z konfiskace oblajovický statek a po 46 letech je opět Prasetín s Oblajovicemi spojen v jedno panství.
          Spisovatelka Tereza Nováková se ve svém Slavíně českých žen zmiňuje o Hance čili Ance z Prasetína , která byla dcerou vladyky Předboje z Prasetína Tato podivuhodná žena se prý honosila mimořádnou statečností a mužskou silou do té míry, že se začala vydávat za muže,chodila v mužských šatech a nosila zbroj.Vystupovala pod jménem Trojan ,za toto chování byla 1378 předvolána před pražskou konzistoř, kde hrdě vypověděla, že od svých dvaceti let vystupuje jako muž , nosí meč , jezdí na koni a bojuje s muži. Konzistoři pro její chování neměli pochopení a tato mužatka musela pod pokutou deseti grošů slíbit , že bude nosit ženské šaty a zřekne se nošení jakékoli zbraně.Tato žena byla jakousi předchůdkyní odvážných žen Táboritek.Žádná jiná zpráva se o této zajímavé prasetínské ženě nedochovala.
          Kousek za Prasetínem je kopec nazvaný prostě Vrch.Říká se , že skrývá nemalý poklad.Pověst vypráví ,že se Vrch na Velký pátek otevírá , aby ukázal své poklady.Každému odvážlivci , který se rozhodne vniknout do Vrchu , jakási neznámá síla zpoutá nohy a nedovolí mu vstoupit.Jeden chalupník ze vsi se o to pokusil a zkameněl.Peníze které se mu rozsypali ,tam kam dopadli vyrostla květina a lidé ji začali říkat penízky.

Dnes je: 16.06.2019

Svátek slaví: Zbyněk

Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
více
Schválený rozpočet pro rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
21.vydání Dolnohořický zpravodaj
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 1 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Veřejná vyhláška
více
Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
více
Reklamační řád
více
Rozpočtové opatření č. 3 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnudí státního pozemkového úřadu
více
Rozpočtové opatření č. 4 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (63%)
63%
Ne
odpověď Ne (37%)
37%