Pověsti našeho kraje

Hartvíkovská

Hartvíkov je obklopen lesy,a proto není divu , že se v nich usídlila světýlka.Někdo se domnívá , že jsou to dušičky nekřtěňátek, jiní , že jde o duše čarodějnic a divých žen, které ďáblovi nahánějí duše hříšníků.Jako tančící mihotavé plamínky se světýlka vyskytují na celém území našeho státu, vždy zásadně v lichém počtu.Zvláštnost hartvíkoských světýlek spočívá v originalitě jejich počínání.Ještě před rozbřeskem s oblibou přepadají přepravce čerstvého chleba.Jakmile zastaví zmocní se jeho nákladu a nebožáka tlučou pecny chleba tak dlouho ,až se nemůže hnout.Není radno se jim stavět na odpor, na takového nerozumu naskáčí a zle ho popálí.