Zvyky a obyčeje
Křtiny
Nemoc - pohřeb
Svatba
Doba postní -půst
Květná neděle
Máje
Masopust
Před Filipem a Jakube /30.duben/
Štědrý den a Nový rok
Tři králové
Velikonoce