Obec Dolní Hořice

Zvyky a obyčeje

Štědrý den a Nový rok


Na štědrý den zachováván přísný půst, aby večer bylo viděti zlaté prasátko. Před večeří hleděl každý se umýti nebo vykoupati. K večeři u chudších bývala káva a lívanec. Byli-li ten rok dosti hub dělal se i „kuba“, u zámožnějších býval mimo to i kousek „štrůdlu“ a sladká omáčka z vařených švestek. Teprve v poslední době přicházely na stůl i ryby. Koledy bývalo málo, v dřívějších dobách však dosti jablek – v novější době i trochu ořechů. Kravám dáváno po večeři kousek housky, více však schováván kousek vánočky až do pití při otelení. Houserákovi dáván kousek česneku, aby hojně „štípal“. Slepicím zaječí bobky, aby hodně nesly. Někde dávali si všichni před večeří hromádky z popela. Kdo ji měl po večeři rozházenu, ten prý do roka zemřel. Když sedávali všichni u večeře, jeden nepozorovaně se ztratil a šel se dívat oknem do světnice. Kdo z rodiny nejdřív měl umřít, toho prý uviděl ve světnici v rakvi ležet. Po večeři rozkrojil hospodář jablko na tolik dílků, kolik osob bylo v rodině, čí dílek byl zvadlý, neb špatný, ten do roka zemřel. Přišel-li ráno do stavení první muž, mívaly krávy, býka, přišla-li žena, byly samé jalovičky. Po večeři házeli také střevíc přes hlavu: když se obrátil špičkou do světnice, zůstal dotyčný doma, obrátil-li se špičkou ke dveřím, šel z domova. Že po večeři hrávaly se nezbytné karty o oříšky, netřeba ani připomínat. Mládež hojně chodívala ne půlnoční, spíše asi, že bylo po cestě mnoho žertů, než pro pobožnost.

Na Nový rok vstáváno brzo, aby po celý rok byli čerství. Když se šlo z kostela, chvátáno domů, aby po celý rok práce šla rychle od ruky a lidé nebyli leniví. Na Silvestra muzikanti „vyhrávali“.

Dnes je: 19.06.2019

Svátek slaví: Leoš

Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
více
Schválený rozpočet pro rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
21.vydání Dolnohořický zpravodaj
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 1 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Veřejná vyhláška
více
Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
více
Reklamační řád
více
Rozpočtové opatření č. 3 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnudí státního pozemkového úřadu
více
Rozpočtové opatření č. 4 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (63%)
63%
Ne
odpověď Ne (37%)
37%