Obec Dolní Hořice

Památné stromy


Javor klen(Acer pseudoplatanus L.)    Strom roste na severním okraji vesnice Lejčkov po pravé straně směrem na obec Oblajovice.Strom byl vyhlášen jako památný strom 14.3.2002 a to pro svou dominantu a pro tento druh charakteristický vzhled koruny.Obvod kmene 315 cm , výška 18 m,odhadované stáří 100 let.

 
4 lípy  -2 x lípa srdčitá )Tilia cordata Mill) 2x lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop)    Při průjezdu zatáčkou v Obci Lejčkov směrem od Chýnova po levé straně je možno spatřit tyto čtyři lípy , dvě malolisté a dvě velkolisté  tvořící pravidelný spon za nímž stojí kaplička.Jako památné stromy byly lípy vyhlášeny 18.4.1973. Stromy byly patrně vysazeny po dokončení kapličky v r. 1820, s níž tvoří jeden celek. Obvod kmene 196-429 cm , výška 31 m , šířka koruny 28 m , odhadované stáří 190 let.

 
Dub letní ( Quercus robur L.)   Strom roste v obci Kladruby , na soukromém pozemku za hospodářskou budovou statku s níž tvoří pohledově jeden celek.Výška 20 metrů , stáří asi 430let, výška ve 130 cm nad zemí 533cm.Vyhlášen památným stromem 18.4.1973.Strom byl již v roce 1940 uveden v Soupisu starých památných stromůa stromořadí na Táborsku Dr. Hnízdem.Obvod v roce 1940 činil 457 cm.Roku 1948 o něm hnízdo napsal: Chloubou, ba pýchou rodu Knotkova ... je obrovský dub letní stojící u stodoly dědičného statku č.p.1. Strom s láskou ošetřovaný je již po několik generací odevzdán novému hospodáři s připomínkou, aby byl pevný jako dub, který jeho ochraně svěřuji co nezcizitelné dědictví po předcích."
 

 
 
 
 

 


 

Dnes je: 22.07.2019

Svátek slaví: Magdaléna

Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Dolní Hořice na rok 2018 - 2021
více
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
více
Schválený rozpočet pro rok 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
21.vydání Dolnohořický zpravodaj
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření č. 1 2019
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Veřejná vyhláška
více
Vzor smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod
více
Reklamační řád
více
Rozpočtové opatření č. 3 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250/2000 sb., v aktuálním znění
více
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2018
více
Veřejná vyhláška
více
Rozhodnudí státního pozemkového úřadu
více
Rozpočtové opatření č. 4 2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Schválený závěrečný účet obce Dolní Hořice za rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 5/2019
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .

 


Ankety

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (63%)
63%
Ne
odpověď Ne (37%)
37%