Archiv


Pozvánka
Dne 15.11.2011 v 19.00 hodin se koná zasedání zastupitelstva Obce Dolní Hořice v zasedací místnosti Ob.Ú v Dolních Hořicích.
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Vyřizování žádostí
4. Různé
5. Závěr

Pavel Rothbauer
Starosta obce Dne 15.11.2011 v 19.00 hodin se koná zasedání zastupitelstva Obce Dolní Hořice