Radostovice

      

Letecký snímek - Radostovice

     První zmínka o Radostovicích pochází z roku 1371. Původně byly nazývány Nuzov „osada pro nuzné zemědělství“. Pozdější zmínka je z roku 1553, kdy Oldřich Španovský z Lisova od pacovského panství odprodává Pořín s Radostovicemi Oldřichu Smrčkovi z Radenína. Od té doby sdílejí stejné osudy s Pořínem.