Kostely a kaple

Kostel sv.Bartoloměje v Poříně

     Filiální kostel sv. Bartoloměje v Poříně .Pozdně barokní návesní kaple z let 1760-70. Jedná se o jednoduchou plochostropou stavbu, se sakristií v ose lodi a dřevěnou kruchtou. Z původního inventáře se zachovaly historické jednomanuálové varhany a hlavní oltář, pozdně barokní, se současným obrazem Umučení sv. Bartoloměje.
     V roce 2004 proběhla oprava fasády a úpravy okolí.

Foto - Kostel sv.Bartoloměje v Poříně


Kostel sv.Petra a Pavla v Hartvíkově


       Kostel sv. Petra a Pavla, je připomínán od roku 1384. Náležel do vikariátu chýnovského jako filiální k Cetorazi. V husitských válkách farnost buď zanikla, nebo byla pod obojí, protože z roku 1785 je zmiňována oprava, kdy byl na jižní straně zdi kostela zabílen veliký kalich. V témže roce byla obnovena duchovní zpráva a od roku 1858 existuje jako samostatná farnost.
       Kostel svatých Petra a Pavla byl postaven ve 14. století, jako kaple nebo malý kostelík románský či raně gotický, s jednoduchou věží. Kostel byl upravován a rozšiřován, roku 1886 zbořen a na jeho místě postaven nový, větší, pseudorománský (1886-1887) s věží na severní straně. Vnitřní výzdoba, beuronská výmalba a varhany jsou také pseudogotické z téhož období, což je unikátní. Je to "nejmladší" kostel celého vikariátu a většina výzdoby je původní. Z původmního kostela se zachovaly pouze dva kamenné, typicky románské sloupy, které nesou kruchtu. Roku 1886 byly pořízeny u zvonaře A. Pernera tři nové zvony, ze kterých po zrekvírování r. 1914 zbyl jen jeden, ke cti sv. Petra a Pavla (220 kg). V roce 1976 byla provedena liturgická úprava presbytáře, nový obětní stůl byl zhotoven z mřížky. Roku 1988 byly rodinou Manouškovou ze Zbraslavi odlity a 14.5.1988 za přítomnosti mnoha věřících a kněží slavnostně posvěceny dva zvony: ke cti Panny Marie, Královny míru (378 kg) a sv. Josefa (670 kg). 
    Opravy kostela probíhají již od roku 2001. V první fázi byla opravena střecha doplněním a přeložením tašek bobrovek a svépomocí otlučen kostel uvníitř i zvenčí do výše 1,5-2 m, podle stavu vlhkosti ve zdech. V roce 2003 bylo započato s opravami venkovních fasád (na presbytáři a jižní straně lodi). V roce 2004 proběhla obnova omítek na průčelí, severní stěně lodi a na věži. Byla nahozena nová omítka, ve vyšších partiích byla omítka opravena. Vše bylo napuštěno penetrací, přeštukováno a natřeno barvou. Dále byla v místě největší vlhkosti podříznuta zeď kostela, aby se zabránilo dalšímu vzlínání vlhkosti. V roce 2008 proběhla první etapa restaurování unikátní vnitřní výmalby v beuronském slohu. Byl zrestourován strop a vrchní části stěn lodě, presbytář a spodní partie lodě budou restaurovány snad v roce 2009.
Varhany v kostele byly prohlédnuty odborníky, kteří doporučili (až po ukončení stavebních prací) důkladné vyčištění, napuštění proti červotoči a naladění.

Foto č. 1 - Kostel sv.Petra a Pavla v HartvíkověFoto č. 2 - Kostel sv.Petra a Pavla v Hartvíkově