Hartvíkov

 

Letecký snímek - Hartvíkov


          Hartvíkov leží v lesnaté krajině Křemešnické vrchoviny, na území přírodního parku Polánka. Vesnička se rozkládá na nevelké, téměř ze všech stran uzavřené lesní mýtině s vodotečí a rybníkem. Jižně a jihozápadně se táhne zalesněný hřbet Batkovy s nejvyššími vrchy Jirkova skála ( 699,1 m) a Batkovy ( 721,1 m ). V lesích pod vrchem Batkovy pramení Hartvíkovský potok, níže po proudu zvaný Vodický.
           První písemná zmínka o vsi Hertwicow se datuje do roku 1369. Ves se původně jmenovala Hertvíkov,což znamenalo Hertvíkův dvůr ,ale po staletí se jí neřeklo jinak než Hartlíkov. Až v roce 1920 byl název zákonem upraven na Hartvíkov. Jejím prvním majitelem byl Kuneš (Cunsso) z Hatvíkova, připomínaný zde k roku 1382. Zdejší tvrz stála v lukách pod Panským rybníkem a pravděpodobně zanikla v husitských válkách, kdy snad byla přepadena a vypálena. Roku 1414 se zde připomíná Přibík z Hatvíkova, který stejně jako Kuneš byl patronem zdejšího kostela. Další člen rodu Chval byl v roce 1417 purkrabím ve Vlašimi a roku 1419 na Kostelci, zatímco Zdeslav z Hartvíkova byl kolem roku 1424 bechyňským purkrabím. Jako poslední držitel Hartvíkova je roku 1452 z tohoto rodu znám Ctibor z Hartvíkova. Vladykové z Hartvíkova měli erb, v jehož štítu i klenotu byl pták. V roce 1528 patřil k Pacovskému panství. Tehdy také po smrti svého otce Pavla Malovce z Pacova jeho dvě dcery Alžběta a Markéta prodaly celé zboží včetně Hartvíkova Václavu Robmhápovi za Suché . Jeho syn Zikmund odprodal roku 1549 odprodal ves Jiřímu Smrčkovi z Mnichu působícího na Hrobech. Po zániku samostatného statku byl Hartvíkov připojen k Pacovu, 1654 k Oblajovicím a s nimi pak k Vodici. Vesnice značně utrpěla za třicetileté války.Později ves připadla ke statku Hroby a Radenín. 
          Dominantou vesnice je neorománský kostel sv.Petra a Pavla z let 1886- 1887 s přilehlým hřbitovem, který nahradil snad původní dřevěný gotický kostel, upravený roku 1821. Mnohem hodnotnější památkou je krásná pozdně barokní fara vystavěná v roce 1776. Na faru navazuje bývalá patrová budova školy založená v roce 1776, kdy za vlády Marie Terezie se na vesnicích menších městech při farách zakládaly takzvané triviální školy. Vyučovalo se v nich počtům, psaní, čtení a náboženství. Z prvního česky psaného záznamu o škole z roku 1853 ji navštěvovalo až 300 žáků. Škola byla zrušena v roce 1963, kdy ji navštěvovalo pouze 9 žáků. Chodily do ní děti z Hartvíkova, Oblajovic, Horní i Dolní Hořice, Domamyšle, Babčic, Vosíkova, Bradáčova a Horní Světlé. 
          V obci se nachází kaplička svatého Jana Křtitele na břehu rybníka v části obce zvané Rakovna, jejíž název vznikl podle velkého množství raků vyskytujících se v křišťálově čisté vodě, jejíž pramen se zde nachází. V sousedství kostela stojí bývalý hostinec datovaný do roku 1913. Vesnička si dodnes dochovala neporušenou, velmi malebnou strukturu je zasazena do překrásné přírody a obklopena lesy. Ani kultura zde není zapomenuta , vyhlášenou je zde místní pouť se zábavou pod širým nebem..Děti školou povinné se dají snadno spočítat ,trvale žijících obyvatel je zde 20 zbytek čítají víkendoví návštěvníci.