Aktuality

Tisková zpráva - svoz Bioodpadů


OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2024/OZZL (Návrh)
více

Zápis ZŠ Chýnov


Veřejná vyhláška
Jihočesý kraj oznamuje možnost seznámit se s návrh dodatku plánu péče po přírodní rezervaci Kladrubská hora na období 1.3.2024-31.12.2024
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
D O R U Č E N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E A O Z N Á M E N Í O V E Ř E J N É M P R O J E D N Á N Í N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E Z Á S A D Ú Z E M N Í H O R O Z V O J E J I H O Č E S K É H O K R A J E Z K R Á C E N Ý M P O S T U P E M
více
Rozpočtové opatření 1/2024
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Zveřejnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákna č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.1.2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Oznámení o obnově katastrálního operátu
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 8/2023
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 8/2023
více
Rozpočtové opatření 7/2023
více
Rozpočet obce Dolní Hořice 2024
více
Zápis č. 5 ze zastupitelstva 14. 9. 2023
více
Zápis č. 4 ze zastupitelstva 8. 6. 2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 6/2023
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Oprava místního rozhlasu
více
Rozpočtové opatření 5/2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 4/2023
více


Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022
více
Rozpočtové opatření 3/2023
více
Dolnohořický zpravodaj 2022
více
Zápis č. 3 z 16.3.2023
více
Rozpočtové opatření 2/2023
více
Jak správně třídit odpady
více
Rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění.
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Zveřejnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákna č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.12.2022
více
Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice
více
Rozpočet obce Dolní Hořice pro rok 2023
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .