Aktuality

Tisková zpráva - svoz Bioodpadů


Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2023
více
Oznámení - zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov v k.ú. Kladruby
více
Záměr směny pozemků
více
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh)
o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského (Canis lupus) a odstranění kříženců
více
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Hořice za rok 2023
více
Dobrovolný svazek obcí Sompo - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
více
Rozpočtové opatření 3/2024
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Pozvánka na členskou schůzi DSO SOMPO
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Veřejné projednání o návrhu změny č. 5 územního plánu Dolní Hořice
více
Rozpočtové opatření 2/2024
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Zápis č. 6 ze zastupitelstva 7. 12. 2023
více

Tisková zpráva SOMPO, a.s. - nákup nádob na komunální odpad


Rozpočtové opatření 1/2024
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Zveřejnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákna č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.1.2024
více
Výroční zpráva za rok 2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 8/2023
více
Rozpočtové opatření 7/2023
více
Rozpočet obce Dolní Hořice 2024
více
Zápis č. 5 ze zastupitelstva 14. 9. 2023
více
Zápis č. 4 ze zastupitelstva 8. 6. 2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 6/2023
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2024
více
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Dolní Hořice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Oprava místního rozhlasu
více
Rozpočtové opatření 5/2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění
více
Rozpočtové opatření 4/2023
více


Schválený závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2022
více
Rozpočtové opatření 3/2023
více
Dolnohořický zpravodaj 2022
více
Zápis č. 3 z 16.3.2023
více
Rozpočtové opatření 2/2023
více
Jak správně třídit odpady
více
Rozpočtové opatření č. 1/2023
více
Oznámení o zveřejnění dokumentů Obce Dolní Hořice dle zákona č.250 2000 sb., v aktuálním znění.
více
Výroční zpráva za rok 2022
více
Zveřejnění odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákna č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.12.2022
více
Revitalizační opatření v povodí Velmovického potoka v k.ú. Mašovice
více
Rozpočet obce Dolní Hořice pro rok 2023
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2027
více

Prosím majitele starých dokumentů, popřípadě fotografii  z našeho okolí o zapůjčení .