Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje,
informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace


Záměr prodeje

Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76, IČO 70890650
v souladu s ust. § 18 z.č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění
tímto zveřejňuje svůj záměr
p r o d e j e