Památné stromy

Javor klen(Acer pseudoplatanus L.)    Strom roste na severním okraji vesnice Lejčkov po pravé straně směrem na obec Oblajovice.Strom byl vyhlášen jako památný strom 14.3.2002 a to pro svou dominantu a pro tento druh charakteristický vzhled koruny.Obvod kmene 315 cm , výška 18 m,odhadované stáří 100 let.

Foto - JavorFoto - Javor

 
4 lípy  -2 x lípa srdčitá )Tilia cordata Mill) 2x lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop)    Při průjezdu zatáčkou v Obci Lejčkov směrem od Chýnova po levé straně je možno spatřit tyto čtyři lípy , dvě malolisté a dvě velkolisté  tvořící pravidelný spon za nímž stojí kaplička.Jako památné stromy byly lípy vyhlášeny 18.4.1973. Stromy byly patrně vysazeny po dokončení kapličky v r. 1820, s níž tvoří jeden celek. Obvod kmene 196-429 cm , výška 31 m , šířka koruny 28 m , odhadované stáří 190 let.

Foto - Lípy

 
Dub letní ( Quercus robur L.)   Strom roste v obci Kladruby , na soukromém pozemku za hospodářskou budovou statku s níž tvoří pohledově jeden celek.Výška 20 metrů , stáří asi 430let, výška ve 130 cm nad zemí 533cm.Vyhlášen památným stromem 18.4.1973.Strom byl již v roce 1940 uveden v Soupisu starých památných stromůa stromořadí na Táborsku Dr. Hnízdem.Obvod v roce 1940 činil 457 cm.Roku 1948 o něm hnízdo napsal: Chloubou, ba pýchou rodu Knotkova ... je obrovský dub letní stojící u stodoly dědičného statku č.p.1. Strom s láskou ošetřovaný je již po několik generací odevzdán novému hospodáři s připomínkou, aby byl pevný jako dub, který jeho ochraně svěřuji co nezcizitelné dědictví po předcích."
 

Foto - Dub letní