Povinné informace

Územní plán obce Dolní Hořice

Územní plán obce Dolní Hořice v aktuálním znění je k nahlédnutí na obecním úřadě Dolních Hořicích v době úředních hodin.
Elektronickou formu územního plánu obce Dolní Hořice včetně úplného znění naleznete na Geoportálu Jihočeského kraje dostupného na: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce