Rozpočet, hospodaření obce
Rozpočtovné opatření č. 11/2019