Rozpočet, hospodaření obce
Zápis č. 6 ze ZO dne 17. 10. 2019