Rozpočet, hospodaření obce

Zápis č. 6 ze ZO dne 17. 10. 2019