Zápisy a usnesení

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva dne 26.9.2013