Zápisy a usnesení
Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva dne 26.9.2013