Zápisy a usnesení

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce dne 10.12.2014