Zápisy a usnesení

Zápis č. 15 ze zastupitelstva 12.12.2013