Zápisy a usnesení
Zápis č. 15 ze zastupitelstva 12.12.2013