Zvyky a obyčeje

Květná neděle

Na Květnou neděli hoši chodívali světit kočičky, které mívali propleteny jalovcema zdobeny fábory. Na zpáteční cestě z kostela našlehali jimi děvčatům. Několik proutků zastrčilo se za kříž na stěnu, nebo za obraz, zbytek roznesl hospodář nebo hospodyně na Hod Boží do ozimu, aby byly hodně vysoké. Svěcených kočiček užívalo se také proti bolestem v krku. Jalovcem vykuřovali sklepy, aby tam nebyl hmyz a neřest.