Zvyky a obyčeje

Máje

Stavěli hoši v noci před Hodem Božím svatodušním. Před tím vyhlídnuté máje odřízli, oloupali a na návsi postavili. Zdobeny byly ve vrchu březovou ratolestí okrášlenou pentlemi. Přistavění máje pívali chasníci kořalku. Na dvoře neb před domem, kde měli nevěstu, postavil nápadník také máje. Do všech hnojů týž večer zapichovány ratolesti březové. Rámy dveří, chodby i sklep vykropovány svěcenou vodou. Stavění „májí“ i panáka, dálo se současně v uvedený den a nikdy jindy. Máje museli chasníci hlídati, aby jim je hoši z jiné vsi neodnesli. Třetí den máje se porazily a zaplatilo se pití, které se pilo při stavění, za ztržené za ně peníze.