Zvyky a obyčeje

Před Filipem a Jakube /30.duben/

Pálívali se zde ode dávna čarodejnice. Stará košťata byla hochy před tím dnem pilně vyhledávána a často i celý hrnec kolomaže některému strýci se ztratil.
V týž den sypával se, když před tím se zametlo, před práh stavení a před stájemi popel a písek, rozprostírala se sláma, tři zelené drny s tím domněním, že uvedené věci čarodejnice musí spočítati a pak teprve mají moc uškoditi. Že dávalo se toho vždy víc, aby čarodejnice do svítání měly co dělat, rozumí se samo sebou. Před 1. májem kropí se jetele, pšenice a žita, aby byla hojná úroda.