Zvyky a obyčeje

Tři králové

 

Před Třemi Králi chodívaly dvě staré ženy koledovat a říkalo se jim „báby buchty“. Zpívali: „Báby buchty my jdeme k Vám štěstí zdraví vinšujem vám atd. Nosily zavinuté napodobené dítě, které dávaly mužským pochovat a namočenou peroutkou v sazích hleděly počernit. Odměnou za to dostávaly mouku, buchty a pod.
Před tímto svátkem chodívalo se také do kostela pro svěcenou křídu a vodu. Vodou vykropovalo se celé stavení a křídou na všech dveřích psala se jména K + M + B.